MONTALEGRE 05-2005
BIBLIO MOLSHEIM
MONTALEGRE 05-2005
BRÜNN 08/09-2005
GOSNAY 06 Programme
SEMINAIRE CRESC
BIBLIO LE MASSON
VIE de LE MASSON
 
XXIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA CARTUJA
La Provincia Cartujana de Catauña. La cartuja de Montalegre

Tiana, 5-8 de mayo de 2005

Presentación

El XXIII Congreso Internacional sobre la Cartuja pretende estudiar y dar a conocer, de manera multidisciplinar (historia, arte, arquitectura, espiritualidad, etc.), una parte de su patrimonio cultural y espiritual atesorado, a lo largo de ochocientos años, en lo que fue la antigua Provincia Cartujana de Cataluña.

La Provincia Cartujana de Cataluña agrupó, aunque no coincidentes en el tiempo, a las cartujas de la antigua Corona de Aragón y, durante una época, las de Portugal y algunas situadas en Castilla, en total: 17 monasterios. La cartuja de Montalegre, única con comunidad monástica en la actualidad en Cataluña, será tema específico del Congreso.

La Cartuja, a pesar de su rico legado cultural, es la gran desconocida en el estudio científico de las Ordenes monásticas. El presente Congreso pretende actualizar los estudios cartujanos, poner a la disposición de especialistas y público asistente, el fruto de sus trabajos de investigación y, al mismo tiempo, incentivar y difundir nuevos trabajos que contribuyan a su mejor conocimiento y valoración.
……………………………………………………………………………….

El XXIII Congrés Internacional sobre la Cartoixa, pretén estudiar i donar a conèixer, de manera multidisciplinària (història, art, arquitectura, espiritualitat, etc.), una part del patrimoni cultural i espiritual atresorat, al llarg de vuit cents anys, en la que va ser l’antiga Província Cartoixana de Catalunya

La Província Cartoixana de Catalunya, va agrupar, tot i que no coincidents en el temps, a les cartoixes de l’antiga Corona d’Aragó i, durant una època, les de Portugal i d’altres situades a Castella, en total 17 monestirs. La cartoixa de Montalegre, en l’actualitat l’única amb comunitat monàstica a Catalunya, serà tema específic del Congrés.

La Cartoixa, malgrat el seu ric llegat cultural, és la gran desconeguda pel que fa referència a l’estudi científic de les Ordes monàstiques. El present Congrés pretén actualitzar els estudis cartoixans, posar a la disposició dels especialistes i del públic assistent, el fruit de les seves investigacions y, a l’hora, incentivar i difondre nous treballs que ajudin al seu millor coneixement i valoració.

Convoca: Analecta Cartusiana (Universitat de Salzburg)

Organitza: Ajuntament de Tiana (amb la col·laboració del Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona)

Comitè Científic: Dr. Jaume Aymar. Univ. Ramon Llull, Barcelona
Dra. Elena Barlés, Univ. de Saragossa
Dr. James Hogg, Univ. de Salzburg
Dra. Raquel Lacuesta, SPAL Diputació de Barcelona
Dr. Giovanni Leoncini. Univ. de Florencia
Sr. Pere de Manuel
Sr. Xavier Perez

Direcció: Pere de Manuel – Raquel Lacuesta
DETALL PROGRAMA DE TREBALL (A 22,1,2005)

Dia 5 de maig (dijous)

- L’Orde de la Cartoixa

Matí: Espiritualitat i carisma cartoixà

- 08,30 a 09,30h. Recepció i acreditació de congressistes.
Lliurament de documentació.
- 09,30 a 10,00h. Inauguració oficial del Congrés
- 10,00 a 11,00h. Ponència marc. Josep Arenas Sampera
La Cartoixa, un carisma eclesial
- 11, 00 a 11,45h. Pausa cafè
- 11,45 a 12,05 Comunicació 1 : Jaume Gonzàlez Padrós
La pregària litúrgica: Vox Christi, vox Ecclesiae
- 12,15 a 12,35 Comunicació 2 : P. Cebrià Pifarré, OSB
Aspectes de la pregària del cor
- 12,45 a 13,05 Comunicació 3: Armando Pego
Dionís el Cartoixà i les traduccions vernacles de la Scala paradisi en el renaixement
- 13,15 a 13,35 Comunicació 4 : Fra Valentí Serra de Manresa
Particularitats de la litúrgia i devocions cartoixanes
- 13,45 a 14,05 Comunicació 5 : Josep Lluís Llaquet, U de Burgos
Influencias cartujanas en la fundación de la Compañia de Jesús.

Tarda: Història, organització i aspectes generals de l’Orde de la Cartoixa

-16,30 a 17,30h. Ponència marc: Dr. James Hogg, U. de Salzbourg
La Província Cartoixana de Catalunya i la Gran Cartoixa
-17,30 a 17,50 Comunicació1: Johan Seynnaeve, U. de West Virginia
Analyse sémantique du Songe de Montrieux de Hugues de Miramar
- 18,10 a 18,30 Comunicació 2: Ignasi Fernàndez Terricabras
Problemes de les cartoixes de la Provincia Catalunya durant el període de 1565-1570

-18,30 a 19,00h Pausa cafè

-19,00 a 19,20 Comunicació 3: Rafael Witkowski, U de Poznan
Compendi de la història de l’Orde de la cartoixa al segle XVII: Camillo Tutino i Joaquim Alfaura
- 19,30 a 19,50 Comunicació 4: J. Cabestany
L’organització territorial i econòmica d’una cartoixa
- 20,00 a 20,20 Comunicació 5: Roberto Bisio – Silvio Chiabero.
La cartoixa de Rivarolo a Gènova. De la crisi del gran cisma al Renaixement (s. XIV-XV)

Dia 6 de maig (divendres)


- El patrimoni cultural cartoixà


Matí: Arquitectura, Patrimoni Artístic i conservació del Patrimoni cultural cartoixà

- 9,30 a 10,30h. Ponència marc. Pr. Giovanni Leoncini, U de Florència
Arquitectura cartoixana.
- 10,30 a 10,50h Comunicació 1: Robert Bindel,
Arquitectura cartoixana segons les instruccions de Dom Le Masson

- 11, 00 a 11,45h. Pausa cafè

- 11,45 a 12,05 Comunicació 2 : Antoni Navarro i Cossio
Escaladei, propostes de futur
- 12,15 a 12,35 Comunicació 3 : Raquel Lacuesta
La recuperació del castell-cartoixa de Vallparadís de Terrassa (1942 -66)
- 12,45 a 13,05 Comunicació 4: Enrique Martín Gimeno,
Darreres intervencions a la cartoixa de Valldecrist
- 13,15 a 13,35 Comunicació 5 : Eduardo Barceló
Restauración del Sagrario de El Paular
- 13,45 a 14,05 Comunicació 6: Lluís Cuspinera, Alvar Caixal, David Galí
La intervenció a la cartoixa de Montalegre


Tarda: Visita a les cartoixes de Montalegre i Vallparadís

-16,15 a 17,30h. Visita a la cartoixa de Montalegre

-19,00 a 21,30h. Visita a la cartoixa de Vallparadís (Terrassa). Refrigeri i concert

Dia 7 de maig (dissabte)

La Província Cartoixana de Catalunya

Matí: La Província Cartoixana de Catalunya

- 9,30 a 10,30h. Ponència marc: Dra. Elena Barlés. U. Saragossa
La província cartoixana de Catalunya
10,30 a 11,00h Comunicació1: Ernest Zaragoza i Pascual
Les fundacions cartoixanes catalanes i la seva bibliografia temàtica

- 11,00 a 11,45h. Pausa cafè

- 11,45 a 12,05 Comunicació 2 : Antoni José i Pitarch, U. de Barcelona
Una cartoixa fracassada a l’Aragó. La cartoixa de Sarrió
- 12,15 a 12,35 Comunicació 3 : Carles Díaz
Els continus desplaçaments dels priors de la província catalana: els viatges de Dom Agustí Massot
- 12,45 a 13,05 Comunicació 4 : Elena Barlés. U. Saragossa
Las cartujas de Aragón. Estado actual
- 13,15 a 13,35 Comunicació 5 : Concepció Bauça de Mirabó. EUM. adsc. U.de les Illes Balears.
De palau a monestir. Història constructiva de la cartoixa de Valldemosa (Mallorca)
- 13,45 a 14,05 Comunicació 6: Josefa Santolaya - Enrique Martín
Les cartoixes valencianes. Tipologia

Tarda: Les cartoixes del Principat

-16,30 a 17,30h. Ponència marc : Antoni Pladevall,
Entrada i expansió de l’orde cartoixana a Catalunya
-17,30 a 17,50 Comunicació 1: Ezequiel Gort,
La jurisdicció i els drets d’Escaladei als temps moderns (s. XVI-XVII)
- 18,10 a 18,30 Comunicació 2: Domènec Ferran, director del museu de Terrassa.
La cartoixa de Sant Jaume de Vallparadis

-18,30 a 19,00h Pausa cafè

-19,00 a 19,20 Comunicació 3: Joan Busqueta, U. de Lleida
La Cartoixa a Lleida
-19,30 a 19,50 Comunicació 4: Montserrat Rodriguez Cano
Noticies documentals sobre la cartoixa de Sant Pol de Mar

- 20, 30 Visita a la cartoixa de Sant Pol de Mar. Refrigeri
Dia 8 de maig (diumenge)


- La cartoixa de Montalegre .


Matí: La cartoixa de Montalegre .


- 09,00 a 10,00h. Ponència marc: Xavier Pérez,
Sis segles d’història de la cartoixa de Montalegre (1415-2005)

- 10,00 a 10,45h. Pausa cafè

- 10,45 a 11,05 Comunicació 1 : Josep Mª Toffoli,
Tiana i la devoció a la Mare de Déu de Montalegre
- 11,15 a 11,35 Comunicació 2 : Francesc Miralpeix, U. de Girona
Montalegre i els pintors catalans d’època moderna: Pasqual Gaudí, Juncosa i Viladomat
- 11,45 a 12,05 Comunicació 3 : Ramon Corts.
La setmana tràgica a Montalegre
- 12,15 a 12,35 Comunicació 4 : Jaume Aymar i Carles Diaz
Santa Maria de Montalegre i Sant Jeroni de la Murtra: relació entre dos monestirs veïns
- 12,45 a 13,05 Comunicació 5 : P.Hilari Raguer OSB
El R.P. Dom Ferdinand profés de Montalegre

- 13,15 a 14,00h. Lectura de les conclusions del Congrés. Cloenda oficial

- 15,00h. Dinar de cloenda
__________________________________________________________________

Envien comunicació escrita per a la seva publicació a les Actes del Congrés:

Dra. Natalie Nabaert; Fondements spirituels de la vie cartusienne, histoire et
continuité.

Sr. Michel Carlat: Dürer et les chartreux: l’utilisation de ses estampes par les
peintres espagnols.

Pr. Juan Mayo; Las cartujas de Evora y Lisboa: de la Provincia Cataluña a la
Provincia Lusitania

Un cartoixà: El retorn a la Grande Chartreuse

colloquiumcart
Créé 13/03/03 modifié 26/04/07